Uitgangspunten nieuwbouw

Voor het ontwerp en de prijsvorming gelden de volgende uitgangspunten:
– het peil van de tuin ligt op – 20 cm van de woningvloer
– er is geen puin en/of beplanting in de tuin aanwezig
– de afvoer van het hemelwater geschiedt op natuurlijke wijze
– er zijn geen drainage of afvoerputten en lijngoten nodig
– de aanlegdiepte van de fundatie van tuinschermen en pergola’s is 60 cm
– de kosten van de schuttingen zijn gedeeld met de buren
– alle tuinmeubilair en verlichting is exclusief
– terrassen en paden worden aangelegd op steenmaat, hierdoor kunnen maatafwijkingen bestaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden bekijken wij jouw tuin. Indien de situatie in jouw tuin afwijkt van de bovenstaande uitgangspunten, verzorgen wij een aanvullende offerte.

Terug naar de tuinen!