Garantie

Inboetgarantie
Niet alle beplanting slaat in één keer aan. Take me Outside vervangt door haar aangeplante beplanting tot een jaar na de aanleg/aanplant ofwel het eerstvolgende groeiseizoen. Dit noemen we de inboetgarantie.

De kosten van de beplanting draagt Take me Outside. De kosten voor het planten zijn voor rekening van de klant.

De inboetgarantie geldt alleen bij het plegen van goed onderhoud. Wil je hier geen risico lopen? Sluit dan een onderhoudscontract met ons af. Mail info@takemeoutside.nl voor meer informatie.